Biorezonancia je prelomová terapia v oblasti telesného a duševného zdravia.


Našim cieľom je pomáhať ľuďom každej vekovej kategórie čo najefektívnejšie, najlepšie a najrýchlejšie – samozrejme bez bolesti a vedľajších účinkov. Individuálny a komplexný prístup v príjemnom prostredí je u nás samozrejmosťou.

Prečo biorezonancia ?


Bicom Optima
Bicom optima

Biorezonančná metóda

je špeciálny diagnostický a terapeutický postup, s ktorým sa medicína dala novou, smer určujúcou cestou. Vďaka biorezonančným prístrojom môžu byť v mnohých prípadoch zistené a liečené skutočné a často skryté príčiny ochorení.

Liečba akútnych ochorení
Akútne ochorenia

Akútne ochorenia?

Pri liečbe akútnych ochorení dokáže bežná medicína veľkolepé veci. Liečba chronických ochorení sa vyvíja väčšinou zložitejšie a mnohí pacienti s ňou nie sú spokojní. Toto je oblasť, v ktorej je potreba riešenia viac než naliehavá.

"Keď sud pretečie"
Pôvod chronických chorôb 'Keď sud pretečie'

Pôvod chronických chorôb

Žijeme vo veľkom blahobyte: množstvo technických prístrojov, rýchle dopravné a komunikačné prostriedky, neprehliadnuteľný počet chemických látok a veľké množstvo hotových potravín uľahčujú náš všedný deň.

Keď sud pretečie

Čím viac tieto možnosti využívame, tým viac za ne platíme vysokú daň.


Na dnešného človeka pôsobia mnohé záťaže: chemické prísady v našich potravinách a pitnej vode, jedy ohrozujúce životné prostredie, radiačná záťaž, množstvo chemických látok, používanie medikamentov v chove zvierat atď. Tieto záťaže zapríčinia u mnohých pacientov, že "sud pretečie". To sa prejavuje v rôznych formách. Od nejasných porúch duševného stavu, chronickej únavy, až k závažným telesným poruchám. Je zaujímavé, že základom chronických ochorení je väčšinou viac záťaží. Často u pacientov s rovnakými ťažkosťami možno zistiť úplne odlišné príčiny.

Biorezonancia (na biofyzikálnej úrovni) ponúka možnosť testovania týchto záťaží, čo nie je laboratórne (na biochemickej úrovni) často možné. Telo disponuje obrovskými vlastnými silami k zotaveniu. Telo má fenomenálny regulačný systém, s pomocou ktorého môžu byť znovu a znovu vyrovnané negatívne pôsobiace vplyvy. Keď však na telo pôsobia príliš silné záťaže, alebo ich je príliš veľké množstvo a pôsobia dlhšiu dobu, môže sa stať, že regulačná schopnosť, ako aj sily k zotaveniu tela sú brzdené alebo dokonca blokované.