Liečba BICOM

Liečba BICOM je založená na holistickom prístupe a uprednostňuje zisťovanie príčin nie iba príznakov.


Človek nie je tvorený len bunkami, tkanivami a orgánmi, ale aj rozumovými a emočnými prejavmi. Celostná medicína teda lieči iným spôsobom, a to tak, že nájde a rieši príčiny choroby, ktoré môžu byť rozložené rôzne po tele, ale aj v psychike. Na rozdiel od západného lekárstva nelieči len príznaky choroby. Nenúti pacientovi závislosť na liekoch, ktoré môžu škodiť vedľajšími účinkami a tým môžu u pacienta vyvolať iné problémy.

Preto aj správny BICOM terapeut na pacienta pozerá ako na celého človeka a nielen ako na komplex buniek a biochemických procesov. Je tak schopný nájsť a následne odstrániť fyzické i psychické nedostatky.


Pomocou testovacích sád prístroja BICOM sme schopní odhaliť aj problém-chorobu , ktorá ešte v organizme neprepukla a tým predchádzať zdravotným problémom, nakoľko každé poškodenie orgánu prichádza najskôr na energetickej úrovni, čo nám dáva šancu zareagovať v predstihu a problém riešiť.


Telo sa harmonizuje, aby sa dostalo do regulovateľného stavu, teda, aby následné terapie zamerané na konkrétne zdravotné problémy boli účinné. Pri každej ďalšej návšteve sa urobí kontrola a ďalšie terapie, zamerané na konkrétne problémy.

Zlepšenie nastáva vo väčšine prípadov takmer okamžite, je však potrebné počítať s viacerými návštevami podľa typu zdravotných problémov cca 3-5 sedení, následne podľa potreby.

Liecba Bicom
Liecba bicom

Po poslednej terpii je možné si dohodnúť preventívnu kontrolu o 6-9 mesiacov, na ktorej sa opätovne prekontroluje váš organizmus.