Odborné štúdie


Alergie

Takmer 20 rokov sa biorezonančná terapia Bicom využíva predovšetkým v oblasti diagnostiky a liečbe alergií. Alergie patria v dnešnej dobe medzi hlavné civilizačné choroby. S prístrojom Bicom Optima je možné bezbolestne a bez vedľajších účinkov alergie diagnostikovať a liečiť.


Na základe výsledkov terapií ošetrenia alergických ochorení pomocou biorezonancie vyvinul Dr. Rummel – lekár, ktorý dlhé roky používa biorezonanciu – metódu, ktorá sa dá veľmi jednoducho aplikovať a ktorá umožňuje okamžite začat ošetrenie bez testovania a bez diéty.Alergie môžu hrať u väčšiny chronických ochorení veľmi dôležitú úlohu. Dr. Rummel štandardizoval terapiu alergií – i kvôli klinickému preukázaniu účinnosti biorezonančnej metódy.Vedie výskumnú spoločnosť, do ktorej patrí cca 60 terapeutov. Všetci pracujú podľa tejto metódy a zdokumentovali výsledky. Zatiaľ je k dispozícii cca 20.000 lekárskych správ.Táto dokumentácia dokazuje, že vďaka konceptu ošetrení podľa Dr. Rummela u alergických ochorení sú zaznamenané spoľahlivé terapeutické úspechy.Dr. Rummel vyvinul na základe svojich pozorovaní vlastný model myslenia s ohľadom na vznik alergií, ktorý potvrdil svojimi úspechmi v terapii alergií.

Model myslenia Dr. Rummela vyzerá nasledovne:

Štandardizovaný koncept ošetrenia podľa Dr. Rummela

Okruh foriem alergií

Odborné štúdie prevedené v klinickej praxi


Klinické testy prevedené na vzorke 300 detí trpiacich astmou, liečených biorezonančnou metódou Bicom

YangJinzhi a Zhang Li,The Asthma Research Center of Jinan Children’s Hospital

Abstrakt: Od mája do decembra 2003 Odborné centrum astmy Detskej nemocnice Jinan nasadilo prístroj nemeckej výroby Bicom 2000 k liečbe 300 detí, ktoré trpeli astmou. Celkový pomer účinnosti dosiahol až 93,3% úspešnosti.Predtým používali veľa iných metód testovania alergénov, ale väčšina z nich je bolestivá a pre deti nevhodná. Liečba desensitizáciou nemôže byť pri týchto tradičných metódach použitá, je možné previesť len testy. Od mája 2003 sme zaviedli klinickú liečbu prístrojom Bicom 2000 a pomocou neho sme liečili 300 detí s nasledujúcimi výsledkami:

1. Zdroje a metóda:

1.1. Všetky vybrané prípady boli pacienti liečení v našom centre pre výskum astmy, ktorým bola diagnostikovaná astma podľa 2002 Global Initiative for asthma. 300 pacientov bolo náhodne rozdelených do 2 skupín: 87 prípadov v porovnávacej skupine a 213 v skupine pre pozorovanie. Z týchto 300 prípadov bolo 197 chlapcov a 103 dievčat, vekové rozmedzie od 2 rokov a 3 mesiacov až do 15 rokov.

Porovnávacia skupina:Pacienti v tejto skupine boli liečení pomocou terapie GINA (2002 Global Initiative for asthma), boli im podávané antialergické lieky a hormóny intravenózne.

Skupina pozorovania:7-10 dní po ukončení užívania antialergických liekov a hormónov sme použili metódu desensitizace prístrojom Bicom, pri používaní hormónov v typickom rozsahu bez podávania antialergických liekov.

1.2. Metóda:

1.2.1. Test s alergénmi:S 491 vzorkami alergénov v databáze prístroje BICOM sme urobili testy na 20 akupunktúrnych bodoch na prstoch oboch rúk pacienta pomocou infračerveného prijímača. Keď to bolo možné, k testovaniu boli prinesené alergény, na ktoré je daný pacient pravdepodobne alergický.

1.2.2. Biorezonančná terapia:312 pacientom bola vykonaná desensitizácia prístrojom BICOM. Do informačného pohárika sme dali malé množstvo slín alebo kvapku krvi. Predtým než sme umiestili vzorku alergénu do informačného poháriku pre terapiu, vykonali jsme základnú a následnú liečbu. Zakaždým sme použili biorezonančnú metódu na jeden alebo dva hlavné alergény po dobu 20-30 minút, raz týždenne. Pokial boli pacienti vo vážnom stave , bola biorezonančná terapia vykonávaná jedenkrát za 3 dni. Terapia se neukončila, kým sme nachádzali akékoľvek vzorky, na ktoré bol pacient alergický. Pacienti obvykle potrebovali 7-10 terapií. Čím dlhšie sa u pacienta alergia prejavovala v minulosti, tím viac aplikácií bolo potrebných.

2. Kritériá pre posúdenie liečebného efektu:Zjavne Efektívne:Príznaky ako kašeľ, sípanie, zvuky astmatického dýchania, svrbenie nosa, kýchanie a začervenanie nosa úplne zmizli. V polročnej lehote sa príznaky znovu neobjavili.

Efektívne:Alergické príznaky ako svrbenie nosu, kýchania, začervenanie nosa boli značne zmiernené – o 2/3. Početnosť recidív bola behom polroka znížená. Aj v prípade, že sa príznaky opakovali, boli tak nepatrné, že nebola nutná hospitalizácia. V polročnej lehote sa príznaky znovu neobjavili.

Zlepšenie:Alergické príznaky ako svrbenie nosa, kýchanie, začervenanie nosa boli značne zmiernené o 1/3. Početnosť recidív bola behom polroka znížená. Znížil sa aj počet prípadov, kde bola nutná hospitalizácia.

Neefektívne:Po terapii nebolo zistené zjavné zlepšenie astmatických a alergických príznakov.

3. Klinické výsledky je možné vidieť v nasledujúcej tabuľke:

Zjavne efektívne Efektívne Zlepšenie Neefektívne Celková efektivita
Sledovaná skupina 112–52,5% 70–32,8% 17–7,9% 14–6,6% 93,3%
Porovnávacia skupina 37–42,5% 17–19,5% 12–13,8% 21–24,1% 75,8%

Poznámka: celková efektivita zahrňuje prípady Zjavne efektívne, Efektívne a Zlepšenie.

Vyššie uvedená tabuľka ukazuje, že u 52,5% z 213 detí trpiacich alergickou astmou, liečených prístrojom Bicom, zmizli príznaky ako kašeľ, sípanie a zvuky astmatického dýchania. Alergické príznaky ako svrbenie nosa, kýchanie, začervenanie nosa, zmizli tiež. V polročnej lehote sa príznaky znovu neobjavili.

U ďalších 32,8% chorých boli alergické príznaky ako svrbenie nosa, kýchanie, začervenanie nosa boli príznaky značne zmiernené, a to cca na tretinu. Početnosť recidív bola behom polroka znížená na jednu tretinu. Aj v prípade, že sa príznaky opakovali, boli tak nepatrné, že nebola nutná hospitalizácie. V polročnej lehote sa príznaky znovu neobjavili . U 7,9% pacientov boli príznaky zmiernené na dve tretiny. Početnosť recidív bola behom polroka znížená. Znížil sa aj počet prípadov, kde bola nutná hospitalizácia. Len u 6,6% sa stále objavujú príznaky bez zjavného zlepšenia. Celková miera efektivity je 93.3%, tj. o 17.5% vyššia, ako vo porovnávacej skupine (75,8%).

4. Diskusia:

Používanie biorezonančnej technológie v klinickej praxi je založené na princípe teórie kvantovej fyziky o dualite častíc a vlnení podľa francúzskeho vedca Louise Victora de Broglie. Táto teórie predpokladá, že každá látka má svoje vlastné špecifické vlny. Pri kontaktoch určitých alergénov s ľudským telom, je telo stimulované ku generovaniu abnormálnych – patologických vĺn.Keď sa ľudské telo dostane do kontaktu s alergénom znovu, bude vysielať silnejšie elektromagnetické pulzujúce vlny. Patogénne elektromagnetické pulzujúce vlny môžu byť namerané elektródou prístroje Bicom priloženou k telu. Potom ako sú tieto frekvenčné vzorky invertované a zosilené v prístroji, sú vysielané späť do pacientova tela, kde normalizujú odpovedajúce patologické vibrácie. Tak sa obnovuje frekvenčná rovnováha v tele a sú stimulované telesné samoliečebné procesy.Alergén je jeden z najnebezpečnejších elementov, ktorý spôsobuje astmu. Bolo oznámené, že deti budú liečené najprv pravidelným, systematickým spôsobom desensitizacie (čím skôr, tým lepšie) a astma bude pokiaľ možno vyliečená do obdobia ich puberty. Pokiaľ astmatikom ponúkneme aktívnu a vhodnú liečbu, miera úspešnosti môže byť až 95%.V prípade, že pacienti nebudú vyliečení v období puberty, aktívna a primeraná liečba v detstve môže následne zmierniť astmu v dospelosti. Skorí liečba astmy má pozitívny vplyv na celý život pacienta.Naša nemocnica liečila 213 detských astmatikov pomocou prístroje Bicom s celkovou mierou efektivity 93,3%. Prístroj Bicom je so svojím spoľahlivým účinkom obzvlášť účinný pre detských pacientov s astmou. Môže byť použtiý ako pomocný prostriedok pre efektívne riešenie astmy, a to nie len znížením druhov liekov pre chrých a znížením rýchlosti recidívy, ale aj znížením liečebných výloh. Žiadny z pacientov nevykazoval pri liečbe reakcie na vedľajšie účinky. Tento prístroj má omnoho širší rozsah vzoriek alergénov, test na alergény je presnejší a použiteľný aj vo väčšom rozsahu. Proces je bezbolestný a prináša liečebný efekt v krátkom čase. Použitím prístroja môžeme nahradiť testy alergénov a liečebné metódy, ktoré sme používali predtým. Zavedenie tejto metódy môže býť podporným prostriedkom k dlhodobému potlačeniu astmy a stojí za ďalšiu popularizáciu. Aj keď tento prístroj používame zatiaľm krátko a budeme potrebovať viac času na sledovanie jeho dlhodobých liečebných účinkov.

Zdroj: Yang Jinzhi, Zhang Li,Asthma Research Center of Jinan Children’s Hospital, China


Klinické výsledky liečenia alergických ochorení pomocou biorezonančného prístroje BICOM 2000

Od júna 2002 do januára 2004 jsme liečili 154 pacientov s alergiou vrátane alergickej dermatitídy (kožní ochorenie), rhinitídy, alergického zápalu spojiviek a astmy.U pacientov sme vykonali testy na alergény. Následne sme vykonali liečenie a pozorovanie s týmito výsledkami: Alergia je abnormálna reakcia imunity ľudského tela na látky vo vonkajšom prostredí. Reakcie môžu byť silné i slabšie. Bežne sa vyskytujú pri častejšom kontakte človeka s alergénnymi látkami v prírode.

Tabuľka – výsledky pozorovánia a liečenia pomocou BICOM 2000:

Názov ochoreniaPrípady celkomVyliečenieEvidentne efektívneEfektívneNeefektívnePomer vyliečených
Ekzém403442085-95%
Žihlavka261951173-92%
Infekčná dermatitída181511183-89%
Neurodermatitída3111033-67%
Alergická rhinitída201612180-85%
Astma463455274-85%
Alergický zápal spojiviek11000100-100%
Celkom1541201712578-89%

Zdroj: Yuan Ze, Huang Jiali, Wang Haiyan and Yu Chunyan(Xi’an Central Hospital, pediatrické oddelenie, Xi’an Čína)


Ľudské štúdie

Dlhodobá štúdia náhodného výberu k prevereniu úspechu liečby s pacientovými vlastnými frekvenčnými signálmi (Bicom) pri poruchách funkcie pečene

Do štúdie bolo prijatých 28 pacientov. Všetci pacienti mali chronické poškodenie pečeňových buniek, ktoré boli minimálne už rok známe a neboli tiež medikamentózne liečiteľné. 14 pacientov bolo pridelených do skupiny terapie a 14 pacientov do kontrolnej skupiny.

Ohraničený výber rovnako ako vytvorenie kódového zoznamu sa vykonávalo v ambulancii pre Prírodní liečenie Carstenovej nadácie Univerzity v Heidelbergu v pracovnej skupine prof. MuDr. I. Gerharda.

Výsledky: hodnoty GOTPriemerný pokles aktivity GOT v percentách po 12 týždňoch činil v skupine Bicom 42% oproti poklesu v kontrolnej skupine.

Výsledky: hodnoty GPTStredná hodnota skupiny Bicom bola po 12 týždňoch liečenia v oblasti normy. V kontrolnej skupine nebola zistená žiadna normalizácia aktivity GPT.

Výsledky: hodnoty Gamma GTTaktiež aktivita Gamma GT dosiahla po 12 týždňoch liečenia (skupina Bicom) oblasť normy. Hodnoty kontrolnej skupiny zostali oproti tomu prakticky nezmenené.

R.Machowinski, P. Kneisl: Vedecké štúdie k biorezonančnej terapii Bicom,Institut pre regulativnu medicínu, Gräfelfing 1999